Barcelona futur

És una entitat sense ànim de lucre, constituïda l’any 2018. Neix com una associació en favor d’una Barcelona activa, emprenedora, inquieta, dinàmica, oberta, creativa, social i orientada als barcelonins.

missió

Fomentar la creació d’espais de debat entre veïns, veïnes i entitats de Barcelona sobre l’acció política a dur a terme al municipi. Generar propostes proactives per a l’impuls d’un model propi de la capitalitat de Barcelona. Esdevenir una àgora de trobada entre la ciutadania del municipi, les seves entitats i els agents que hi puguin estar interessats.

visió

Volem ser una associació que promou el pensament i l’acció d’influència a través d’un debat a mitjà i llarg termini, esdevenint un actiu en positiu per a la ciutat.

valors

Compromís amb la transversalitat i el debat amb i entre la societat civil.

Neutralitat davant de qualsevol tendència o ideologia política.

Ètica, transparència i coherència.

Pluralitat, respecte a la diversitat i participació.

Honestedat i integritat.

Implicació i excel·lència.

Comitè Executiu

Sr. Gerard Esteva, president.
Sr. Gabriel Jené, vicepresident.
Sra. Aintzane Arbide, tresorera.

Consell Directiu

Gerard Esteva
Gabriel Jené
Aintzane Arbide
Isona Passola
Maria Eugènia Gay
Tomàs Molina
Josep Sánchez Llibre
Josep Mateu
Eduard Torres
Bonaventura Clotet
Sor Lucía Caram
Jordi Giró
Javier Pacheco
Sílvia Alsina
Francina Alsina
Miquel Martí

L'actiu: els socis

Sectors que formen part de Barcelona Futur:
1. Comerç
2. Comunicació
3. Cultura
4. Drets Civils
5. Ecologia i Sostenibilitat
6. Educació, Infància i Joventut
7. Empresa i economia
8. Esport
9. Mobilitat
10. Multiculturalitat
11. Ports i Nàutica

12. R+I+D
13. Relacions Internacionals
14. Restauració
15. Salut
16. Seguretat
17. Tercer Sector Social
18. Territori
19. Treball
20. Turisme
21. Universitat
22. Urbanisme

Descarregar els Estatuts de Barcelona Futur.