La situació econòmica comença a millorar després dels moments més durs de la pandèmia. Però aquesta millora no arriba als sectors més vulnerables. A Barcelona es van atendre el 2021 un total de 97.531 persones, un 22,56% més que l’any 2020. Què cal fer per revertir aquestes xifres?