El binomi esport i Barcelona és inseparable. Ciutat olímpica de referència, ha tingut relació amb l’esport al llarg de la seva història. Quines són les necessitats de l’esport per recuperar la capitalitat esportiva de Barcelona? Es fa una correcte promoció dels hàbits saludables?